زمینه های کاری شرکت
مبدل های حرارتی صنایع خودرو
مبدل های حرارتی نیروگاهی و پالایشگاهی
محصولات کاربردی در ماشین آلات صنعتی
کولر درایرهای ایستگاهای CNG
مبدل های حرارتی صنایع دریایی
محصولات جانبی
ماشین آلات صنعت رادیاتور و بریز