تولید کولر درایرهای ایستگاه های CNG

کولر دراير تام کار گاز

کولر دراير جايگاه CNG

نوع: Tube Fin

جنس: آلومينيوم یا استینلس استیل

فشار كاري: 15بار

تراكم شبكه: 10 FPI

ابعاد: 350*850*1100

کولر دراير پارس کمپرسور

کولر دراير جايگاه CNG

نوع: Tube Fin

جنس: آلومينيوم یا استینلس استیل

فشار كار: 20 بار

تراكم شبكه: 10 FPI

ابعاد:540*640*100