نمونه هایی از مبدل های حرارتی کاربردی در سایر صنایع

شرکت تبریدکاران تاکنون مبدل های حرارتی زیادی را با تنوع بالا برای صنایع مختلف کشور تولید نموده است. در ادامه نمونه هایی از مبدل های حرارتی کاربردی در صنایع مختلف معرفی می گردد که شامل برخی از انواع اویل کولر ها و رادیاتورهای آب کمپرسور، میکسر، ماشین های هیدرولیکی، ایرکولر ژنراتور سد، و تیوب باندل های ساخته شده برای سازمان آب می باشد.

مبدل Tube Bundle U-Type

آب شيرين كن چابهار

جنس: کاپرنیکل

فشار کار: 7.2 بار

ابعاد: 3.5*0.85*0.38 m

تعداد لوله: 225

قطر لوله: 17mm

ضخامت لوله: 1mm

اير كولر ژنراتور سد

نوع: Tube Bundle

جنس: کاپرنیکل

فشار كاري: 4 بار

ابعاد شبکه: 1980*1000*370

قطر لوله: 19 mm

تراکم شبکه: 10

اويل كولر كمپرسور

نوع: Plate Fin

جنس: آلومينيوم

فشار كاري: 15بار

ابعاد شبكه: 67*500*500

تراكم شبكه: 11FPI

اويل كولر کمپرسور (به همراه فن)

نوع: Plate Fin

جنس: آلومينيوم

فشار كاري: 4بار

ابعاد: 95*200*380

تراكم شبكه: FPI10

رادياتور آب ديزل ژنراتور 450 كيلو وات

نوع: Plate Fin

جنس: آلومينيوم

فشار كاري: 1.5بار

ابعادشبکه: 2000*2000*120

تراکم شبکه: 9fpi

رادياتور آب ديزل ژنراتور 600 كيلو وات

نوع: Plate Fin

جنس: آلومينيوم

فشار كاري: 1.5بار

تراكم شبكه: FPI11

ابعاد: 140*2000*2500