خط تولید رادیاتورهای آلومینیومی Plate Fin

اولين رادياتورهاي آلومينيومي توليدي اين شركت در سال 1375 پس از تست در آزمايشگاههاي دانشگاههاي صنعتي كشور مورد تاييد و استفاده خودروسازان و صنايع كشور قرار گرفت.

پس از آناليز دقيق و تهيه نقشه به روش مهندسي معكوس كارشناسان اين مجموعه می توانند محصولاتي را روانه بازار نمايند كه نه تنها قابل رقابت با نمونه خارجي خود بوده بلكه در مواردی بهتر از نمونه هاي خارجي خود نيز از پس تستها بر مي آید.

پروسه توليد رادياتورهای آلومينيومي به شرح زیر می باشد: