خط تولید رادیاتورهای آلومینیومی Plate Fin

اولين رادياتورهاي آلومينيومي توليدي اين شركت در سال 1375 پس از تست در آزمايشگاههاي دانشگاههاي صنعتي كشور مورد تاييد و استفاده خودروسازان و صنايع كشور قرار گرفت.

پس از آناليز دقيق و تهيه نقشه به روش مهندسي معكوس كارشناسان اين مجموعه می توانند محصولاتي را روانه بازار نمايند كه نه تنها قابل رقابت با نمونه خارجي خود بوده بلكه در مواردی بهتر از نمونه هاي خارجي خود نيز از پس تستها بر مي آید.

پروسه توليد رادياتورهای آلومينيومي به شرح زیر می باشد:

人的痛苦领域都非常不同。 通常产后丰胸,对疼痛更敏感的人会感到更痛苦。 痛苦的人不会对疼痛感到如此明显丰胸方法。张三说生孩子不怎么疼,李四却都已经不行了,所以别听别人说疼不疼,自己疼才是真的疼丰胸食物。此外,假体隆胸后的严重并发症,如胶囊挛缩,感染等也会对美容造成疼痛丰胸产品