خط تولید مبدل های Tube Fin

مراحل اولیه ساخت مبدل های حرارتی شامل امکان سنجی تولید، تهیه نقشه های مورد نیاز از نمونه اصلی، بررسی های لازم بر روی نقشه ها و سایر اطلاعات پیوست و آنالیز مواد بکار رفته در مبدل ها با کمک آزمایشگاه های معتبر می باشد. پس از طی این مراحل و آماده شده اطلاعات و اسناد مربوط به ساخت و کنترل کیفی توسط واحد فنی و مهندسی شرکت، نسبت به تهیه مواد اولیه مورد نیاز اقدام می گردد.

در مرحله بعد عملیات نمونه سازی و تولید مبدل آغاز می گردد. در ابتدای این فرایند عملیات قطعه سازی و ماشین کاری مطابق نقشه و اطلاعات فنی محاسبه شده توسط واحد فنی و مهندسی این شرکت اتنجام می گیرد. پس از پایان این عملیات و تایید واحد کنترل کیفی، قطعات ساخته شده وارد مرحله مونتاژ می گردد.

در این مرحله چنانچه مبدل از نوع Tube Fin باشد ابتدا عملیات فین سازی یا فین پیچی روی لوله انجام گرفته و سپس لوله ها و صفحات مونتاژ می گردند. اما در صورتی که مبدل از نوع Shell & Tube باشد مستقیما عملیات اتصال لوله ها و پوسته انجام می گیرد. بسته به نوع استاندارد تعریف شده، عملیات اتصال لوله و پوسته به روش های مکانیکی یا جوشکاری تحت گاز محافظ آرگون یا CO2 صورت می پذیرد. همچنین اتصال لوله و پره در مبدل های Tube Fin نیز به روش های مختلف مکانیکی، هیرولیکی و یا پنوماتیکی انجام می شود.

پس از اتمام عملیات مونتاژ، ساخت پوسته در مبدل های Shell & Tube و ساخت مخازن ورودی در مبدل های Tube Fin مطابق نقشه انجام گرفته و در پی آن نیز مونتاژ نهایی نیز صورت می پذیرد.

لازم به ذکر است در تمامی این مراحل واحد کنترل کیفی بر اجرای صحیح پروژه مطابق با استاندارد های خواسته شده نظارت دارد.