استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001:2000

استاندارد جهانی مدیریت کیفیت با تکی بر اصول ۸ گانه شکل گرفته است: 1- مشتری محوری 2- رهبری 3- مشارکت کارکنان 4- فرایند گرایی 5- سیستم گرایی 6- بهبود مستمر 7- تصمیم گیری بر پایه واقعیات 8- ارتباط متقابل سودمند با تامین کنندگان

استاندارد ایزو ۹۰۰۰ یکی از اعضای استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت است. امروزه نیاز بسیاری از سازمان‌ها به این استانداردها بسیار تامل برانگیز است و به عبارتی یکی از شاخصه‌های استاندارسازی نحوه مدیریت کیفیت سازمان‌ها در سطح جهانی می‌باشد. اولین شاخهٔ اصلی این خانواده ایزو ۹۰۰۱ می‌باشد و شامل شاخصه‌های زیر می‌باشد:

در یک کلام گواهی نامه ISO 9001 نشان می‌دهد که شرکت، سیستم مدیریت کیفیتی منطبق بر خواست و نیاز مشتری مستقر کرده است. شرکت تبریدکاران افتخار دارد که سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2000 خود را در سال 1385 دریافت نمود.