مبدل های حرارتی کاربردی در صنایع خودرو

اولین رادیاتورهای ساخته شده در شرکت تبریدکاران رادیاتورهای مس و برنج لودر بودند که در سال 1365 برای شرکت ماشین آلات راهسازی هپکو ساخته شدند. پس از آن، نخستین رادیاتور های آلومینیومی خودرو نیز در سال 1375 به بازار عرضه شدند. مبدل های حرارتی کاربردی در صنعت خودرو شامل انواع اویل کولر، اینتر کولر و افترکولرهای آلومینیومی و پکیج های خنک کننده آب و روغن و هوا برای خودرو های سنگین مانند اتوبوس، کامیون، تراکتور و ماشین های راهسازی است.

اينتر كولر اتوبوس رانيران

نوع: Plate Fin

جنس: آلومينيوم

فشار كار: 4 بار

ابعاد شبكه: 67*890*920

تراكم شبكه: FPI11

اويل كولر تراكتور جان دير

نوع: Plate Fin

جنس: آلومينيوم

فشار كاري: 3 بار

ابعاد: 500*150*5

تراكم شبكه: FPI11

اينتر كولر کامیون هوو

نوع: Plate Fin

جنس: آلومينيوم

فشار كاري: 4بار

ابعاد: 67*900*650

تراكم شبكه: FPI11

رادياتور آب اتوبوس

نوع: Plate Fin

جنس: آلومينيوم

فشار كاري: 2بار

ابعاد: 640*80*910

تراكم شبكه: FPI12

اويل كولر تراك ميكسر (ایستاده)

نوع: Plate Fin

جنس: آلومينيوم

فشار كاری: 2 بار

ابعاد شبكه: 67*300*300

تراكم شبكه: FPI13

اويل كولر لودر L120

نوع: Plate Fin

جنس: آلومينيوم

فشار كاري: 15بار

ابعاد: 30*150*680

تراكم شبكه: FPI11

پکیج رادیاتور آب و اویل کولر گريدر

نوع: Plate Fin

جنس: آلومينيوم

فشار اویل کولر: 15بار

فشار رادياتور آب: 1 بار

ابعاد: 30*190*550

تراكم شبكه: FPI11

اویل کولر غلطك CA25

نوع: Plate Fin

جنس: آلومينيوم

فشار كاري: 15بار

ابعاد: 50*555*580

تراكم شبكه: FPI11

پکیج رادياتور آب، اویل کولر و اينتر كولر غلطك HC100

نوع: Plate Fin

جنس: آلومينيوم

فشار كاري رادياتور آب: 2بار

فشار كاري اویل کولر: 15بار

ابعاد: 140*750*630

تراكم شبكه: 11FPI

اينتر كولر ميني بوس هيوندا

نوع: Plate Fin

جنس: آلومينيوم

فشار كاري: 4بار

ابعاد:330*400*50 ميليمتر

تراكم شبكه: fpi 11

اويل كولر آب خنك موتور دیزل (خنک کننده روغن با کمک آب)

نوع: Plate Fin

جنس: آلومينيوم یا استيل

فشار كاري: 3 بار

ابعاد شبکه: 100*500*100

تراکم شبکه: بدون پره

پکیج رادياتورهای آب و اویل کولر سنوپارس

نوع: Plate Fin

جنس اویل کولر: آلومينيوم

جنس رادياتور آب: مس و برنج

فشار كاري اویل کولر:12بار

فشار كاري رادیاتور آب:1.5 بار

ابعاد: 420*50*420

تراكم شبكه: FPI11

پکیج رادیاتورهای آب و اينترکولر لودر L200

نوع: Plate Fin

جنس: آلومينيوم

فشار كاري اينتر كولر: 4بار

فشار كاري رادياتور آب: 1بار

ابعاد اينتر كولر:147*210*790

ابعاد رادياتور آب: 860*140*640

تراكم شبكه اینتر کولر: FPI9

تراكم شبكه رادیاتور آب: FPI11

اينتر كولر كاميونت بادسان

نوع: Plate Fin

جنس: آلومينيوم

فشار كاري: 4بار

ابعاد شبکه:

تراکم شبکه:

پکیج رادیاتورهای آب و اویل کولر HR105

نوع: Plate Fin

جنس: آلومينيوم

فشار كاري اویل کولر: 7بار

فشار كاري رادیاتور آب: 1بار